Hobby Dance
 
Kurzy byly z nařízení vlády do pozastaveny.
Pokračovat budeme od září 2021

Hobby Dance je určený pro dospělé taneční páry, které se tancem chtějí bavit celoročně. Vyučujeme zde jak standardní, tak i latinsko-americké tance v soutěžní podobě. Pro tyto páry připravujeme občasné taneční večery a kondiční soustředění, která vedou k intenzivnějšímu vstřebávání vědomostí a osvojování svých pohybových dovedností. Ti nejlepší se ve své věkové kategorii účastní i tanečních soutěží a nutno dodat, že velice úspěšně. V kategorii Hobby Dance máme už i mistry České republiky a mistry světa.

hobby dance 7_12_2018.jpeg