AKTUÁLNĚ PLATNÉ HYGIENICKÉ OMEZENÍ
PRO VŠECHNY TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
KONAMÉ V KD HRONOVICKÁ
 

Aktualizováno: 6. června 2021 ve 14:00 hodin

 

Jsme nuceni dodržovat aktuálně platné nařízení vlády a požadavky provozovatele objektu KD Hronovická. 

    Dále jsme nuceni kontrolovat při vstupu Vaší bezinfekčnost a tak bude nutné, abyste si do mobilů nahráli aplikaci “tečka” kterou se budete prokazovat při vstupu, případně měli s sebou jiné potvrzení. Pokud nejste očkováni a ve škole Vás testovali, tak stačí čestné prohlášení, že jste byli ve škole testováni.

BEZINFEKČNOST jsme nuceni kontrolovat u každého příchozího = jak kurzisty, tak i doprovodu a všech ostatních příchozích diváků.

   Text zkopírovaný z webu MZČR:

Pravidla a doporučení

Veřejné i soukromé společenské akce se mohou konat s limitem účastníků 2000 osob venku a 1000 osob uvnitř, pokud všichni přítomní při příchodu prokáží splnění jedné z následujících podmínek:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 

  • Pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní 

  • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,

  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 

  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,

  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Bez dodržení výše zmíněných podmínek se může setkat nejvíce 20 osob.

Navíc pokud se společenské události konané ve vnitřním prostoru účastí více než 10 osob musí mít všichni přítomní po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). Ve venkovním prostoru tato povinnost platí, pokud se oslavy účastní více než 30 osob a zároveň nelze dodržet rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob. 

Mohou se tak konat večírky (včetně večírků firemních), vernisáže, slavnostní otevírání showroomů apod.