top of page
AKTUÁLNĚ PLATNÉ HYGIENICKÉ OMEZENÍ
PRO VŠECHNY TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
KONAMÉ V KD HRONOVICKÁ
 

Společenské akce

naposledy aktualizováno v pondělí 1. listopadu 2021 (00:22)

info

Od 22. listopadu bude počet účastníků omezen na nejvýše 1000 osob, a to v případě konání uvnitř i venku. 

 

Pravidla a doporučení

Veřejné i soukromé společenské akce se mohou konat s limitem účastníků 2000 osob venku a 1000 osob uvnitř. Pokud je na akci přítomno více než 20 osob, musí všichni přítomní starší 12 let při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  • negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin, 

  • negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,

  • negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě, 

  • potvrzení poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 

  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání obřadu,

  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Bez dodržení výše zmíněných podmínek se může setkat nejvíce 20 osob.

Během společenských akcích uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) vždy. 

Pokud se akce koná venku, tato povinnost platí, pokud se oslavy účastní více než 30 osob a zároveň nelze dodržet rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob. 

Mohou se tak konat večírky (včetně večírků firemních), vernisáže, slavnostní otevírání showroomů apod.

bottom of page